Menu Luk

Der var engang…

Før 1874 var Assens en ubetydelig landsby i beliggende i Falslev Sogn, Onsild Herred, Randers Amt. Jorden var sandmuldet og en del af den henlå som hedearealer. Kirke, præstegård og skole lå i sognets hovedby Falslev.

Befolkningstallet for Falslev Sogn var i 1870 ialt 299 personer,  i 1880 var tallet steget til 389 personer og i 1890 boede der over 900 indbyggere i sognet.

Cementfabrikker
I 1874 blev den første rigtige danske cementfabrik etableret. Cimbria som cementfabrikken hed, blev placeret nær Assens lige ned til Mariager Fjord. Her var kridt, ler og råstoffer til cementproduktionen tilstede og let tilgængelige i store mængder. I de første år var der tale om en sommer produktion, hvor arbejderne kom om foråret, for så at rejse bort igen inden vinteren indfandt sig. Da man senere begyndte at brænde cement om vinteren, flyttede folk permanent til området, hvor de hovedsageligt bosatte sig i Assens.

Da så cementfabrik nummer to, Dania, blev anlagt i 1888 kom der yderligere gang i tilflytningen, og Assens voksede i takt hermed. I 1907 kom  den tredje cementfabrik, Kongsdal, til, så arbejdspladser var der mange af.

Omkring 1915/1920 blev fabrikkerne overtaget af FLSmidth koncernen. Cimbria lukkede i 1923, Kongsdal i 1937 og Dania i 1983.

Skolen
De fleste af tilflytterne var forholdsvis unge mennesker, hvilket naturligt betød et stort børneantal i området. Skolen flyttede i løbet af 1870erne til ”Lindely” mellem Falslev og Assens. Denne blev hurtigt for lille, så der blev i 1890 opført en ny skole i Assens. I 1901 blev de første bygninger af den nuværende Assens Skole opført, og den er udvidet temmelig mange gange siden.

1979: Lille hal i Assens blev bygget.
1985: AIF Klubhus blev bygget.
2007: Stor hal blev bygget.

Kirkegård
Omkring 1920 var man i Assens ikke særlig glade for den lange afstand til kirkegården i Falslev. Dette mundede ud i, at Assens fik en kirkegård med tilhørende kapel. Kapellet blev bygget i 1923, ombygget i 1931 og fik status som annekskirke til Falslev. Kirken blev sidenhen ombygget igen i 2011.

Brugsforening
Forholdsvis tidligt slog tanken om en brugsforening rod i Assens. Allerede i 1887 blev der etableret en brugsforening i Assens, og den eksisterer endnu. I 1915 blev der oprettet en konkurrerende brugsforening ” Jyden”. De to forretninger lå side om side, indtil Jyden måtte lukke i 1992. De var kendt som henholdsvis ”Arbejdernes Brugs” og ”Landmændenes og funktionærenes Brugs”. Købmandsforretninger og kiosker har der været flere af, og i flere år havde Assens endda to bagerier. Det ene blev oprettet som Assens Fællesbageri, men det varede ikke så forfærdelig mange år, før det blev overtaget af en privatperson.

Andelsmejeri
Fra 1901 til 1955 var der et andelsmejeri i Assens. Det havde en skrap konkurrent i mejeriet Håbet i Norup. Dette havde en daglig salgsvogn i Assens. Mejeribygningen blev efter lukningen ombygget til ”Arbejdernes Forsamlingshus,” i daglig tale ”Bygningen”. Senere igen var der kommunalt hjælpemiddel depot i den, indtil den fik de funktioner og anvendelse som i dag foregår i Storegade 25.

Ud over mange andre små forretninger og håndværksvirksomheder havde Assens også et bryggeri.

Afholdsbevægelsen havde ret så mange medlemmer her i den første halvdel af det tyvende århundrede. Ikke mindre end 2 afholdsloger eksisterede side om side: ”Eksemplets Magt” og ”Fremtids Enighed.” Det første hotel her var et afholdshotel, og der gik en hel del år før man i det hele taget tænkte på at ansøge om spiritus bevilling. Det lå på Storegade 54, hvor Sparekassen Kronjylland nu har en afdeling. I januar 1963 brændte hotellet, og i nogle år henlå grunden ubebygget.

Byggeforeninger var der også to af: ”Nutiden” og ”Fremtiden” Beliggende fra Stadionvej til Pilevej. I lang tid omtaltes området som  ”Frederiksberg”. Ellevej er lidt bredere end de andre veje på grund af, at den danner skel mellem de to foreninger.

Af større og betydende virksomheder kom Dansk Salt I/S til først i 1960erne, Nu AKZO NOBEL, og i 1972 Nordjysk Pladerør, senere Nordfab og nu Nederman Manufacturing Denmark A/S.

Yderligere og meget mere detaljerede oplysninger findes på Assens Samlingen, Storegade 52, som er et lokal historisk arkiv for Falslev og Sogne.