Jytte Thygesen

Author's posts

19. marts – bestyrelsesvalg på Assens Skole

19. marts: Valgaften på Assens Skole i den store aula kl. 17.30. Ønsker du at gøre en forskel på Assens Skole og Dagtilbud, kan du tilmelde dig valglisten ved at skrive til: assensskole@mariagerfjord.dk (senest onsdag den 14/3).  

22. marts – Foredrag på Mødestedet

24. marts – Store Brag

Store Brag lørdag den 24. marts 2018 i Assenshallen.

25. marts – Forårsrengøring

Alle som har lyst til at bidrage med en hjælpende hånd, mødes i Anlægges kl. 9.00 Der er allerede 16 frivillige som har meldt sig, så vi sammen kan gøre byen klar til konfirmationerne. Vi satser på at være færdige kl. 11. Ta’ gerne en rive, kost eller trillebøre med.

27. marts – Generalforsamling Assens Hallen

ASSENS HALLEN afholder GENERALFORSAMLING torsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00 i Hallens Cafeteria. Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde 10 dage før.

5. april – Generalforsamling

Assens Husmoderforening afholder generalforsamling. Torsdag d. 5. april 2018, kl. 19 på Mødestedet, Industrivej 11, Assens Dagsorden iflg. Vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest den 1. april 2018. Efter generalforsamlingen hygger vi os med pakkespil, HUSK pakke til ca. 50 kr. Sidste frist for tilmelding d. 4. april 2018.