5. april – Generalforsamling

Assens Husmoderforening afholder generalforsamling.

Torsdag d. 5. april 2018, kl. 19 på Mødestedet, Industrivej 11, Assens

Dagsorden iflg. Vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest den 1. april 2018.

Efter generalforsamlingen hygger vi os med pakkespil, HUSK pakke til ca. 50 kr.

Sidste frist for tilmelding d. 4. april 2018.